Chính sách bảo mật của Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Sơn

Tên công ty vận hành trang web URL

Website: baosonrefractory.com

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu có ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trang web của Trang web Tên.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại URL của Trang web, trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập và sử dụng thông tin Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số điện thoại và địa chỉ gửi thư của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Dữ liệu nhật ký Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các số liệu thống kê khác. Cookie Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh.

Chúng được gửi tới trình duyệt của bạn từ trang web bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Trang web của chúng tôi sử dụng các “cookie” này để thu thập thông tin và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến máy tính của bạn.

Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ Chúng tôi có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau: Để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi; Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi; Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ của mình rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin này khỏi danh sách của chúng tôi. may chủ.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng trên trang này. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.