Dự án xây dựng Lò luyện kim

Công ty Bảo Sơn tự hào đã tham gia xây dựng thành công dự án lò luyện kim với chất lượng và hiệu suất cao với hơn 7000 viên gạch cao nhôm
Vị trí
Tỉnh Long An
Số lượng cung cấp
7.000 viên
Năm hoàn thành
2020