Dự án cách âm khu chung cư
Thành phố Hồ Chí MInh
  • Dòng sản phẩm Bông khoáng Rockwool
  • Số lượng cung cấp 500 cuộn
  • Năm hoàn thành 2020
Chi tiết dự án
Dự án xây dựng Lò luyện kim
Tỉnh Long An
  • Dòng sản phẩm Gạch chịu lửa cao nhôm 60%
  • Số lượng cung cấp 7.000 viên
  • Năm hoàn thành 2020
Chi tiết dự án
Dự án xây dựng Lò gạch Tuynel
Cần Thơ
  • Dòng sản phẩm Gạch Sa Mốt A
  • Số lượng cung cấp 5.000 viên
  • Năm hoàn thành 2022
Chi tiết dự án